Το Πρόγραμμα Erasmus+

Incoming Erasmus+ and International Students Welcome! (please click here)

Το Τμήμα μας συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ μέσα και από όλες τις δράσεις που παρέχει: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών και Καθηγητών, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού, Διεθνές Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών και Καθηγητών, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη και Πρόγραμμα Strategies - Erasmus+. Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις το Τμήμα μας αναπτύσσει έντονη κινητικότητα σχεδόν από την έναρξη λειτουργίας του που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας τις συνεργασίες και τις ανταλλαγές με πολλαπλά Πανεπιστήμια τόσο στη Ευρώπη όσο και στο ευρύτερο Διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Καθηγητών για Διδασκαλία αξίζει να σημειωθεί το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των καθηγητών να κινηθούν προς χώρες της Ευρώπης συνάπτοντας νέα προγράμματα. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών παρακολουθεί τα Προγράμματα Σπουδών παρεμφερών πανεπιστημιακών Σχολών διευρύνοντας τον ορίζοντα των φοιτητών και αυξάνοντας την κινητικότητα και την προβολή του πανεπιστημίου μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ενέργεια τριάντα έξι (36) διμερείς συμφωνίες με δεκαπέντε (15) χώρες της Ευρώπης. Οι εξερχόμενοι φοιτητές ανέρχονται γύρω στα 26 άτομα ανά ακαδημαϊκή χρονιά ενώ το σημαντικό είναι η μεγάλη άνοδος των εισερχομένων φοιτητών που έχει πλέον φτάσει τα είκοσι άτομα ανά έτος.

Στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού σταθερά διατηρείται, με αυξητική μάλιστα τάση, το ενδιαφέρον και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Αυτό συνιστά ένα άνοιγμα του Πανεπιστημίου μας που γίνεται συνεχώς πιο εξωστρεφές και αποκτά ένα προσωπικό που εμπλουτίζεται με την Ευρωπαϊκή κουλτούρα και τον πλούτο που παράγεται σε επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων στη Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Καθηγητών και Φοιτητών επίσης το Τμήμα μας έχει επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο συνάπτοντας συμφωνίες με χώρες της Βορείου Αμερικής (ΗΠΑ+Καναδάς) με χώρες της Νοτίου Αμερικής (Χιλή) με την Κίνα και τη Ρωσία δίνοντας τη δυνατότητα σε μέλη του Τμήματος μας να μετακινηθούν προς αυτές τις χώρες να συνάψουν πολλαπλές συμφωνίες και να εμπλουτίσουν το Τμήμα μας με εμπειρίες που προέρχονται από άλλους πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς χώρους. Το Τμήμα μας έχει υποδεχτεί επίσης αρκετούς φοιτητές και καθηγητές από αυτές τις χώρες με έντονη την κινητικότητα κυρίως από χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία.

Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό. Οι φοιτητές υλοποιούν την πρακτική αυτή στο Η' εξάμηνο (5 ECTS). Ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών ανά χρόνο αποκτούν εμπειρία επαγγελματική σε κάποιο φορέα/οργανισμό του εξωτερικού με μια μετακίνηση που ανέρχεται σε δέκα περίπου φοιτητές.

Τέλος η συνεργασία με τη δράση Στρατηγικές του προγράμματος Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα μας αρχής γενομένης της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς να συνεργαστούμε με πέντε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πάνω στο θέμα της πολιτισμικής διαφορετικότητας με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας σε συνεργασία με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Πολιτισμική Διαφορετικότητα - Πρόγραμμα CODES Erasmus+ Strategies
(Communication, Cultural Diversity, Solidarity)

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'