Σιμάτου Αθηνά

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Δημοσιογραφικές Αφηγήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Πόλεμο"

Επιβλέπων: Νίκος Μπακουνάκης, Καθηγητής

 

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Παντείου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘CODES’. Το ‘CODES’ συνιστά ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα (Erasmus+ Key Action 1: Strategic Partnerships), που υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 της Γαλλίας, φέρνει σε επαφή τις ερευνητικές ομάδες έξι πανεπιστημίων της Ευρώπης (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Université Lumière Lyon 2, Sapienza Università di Roma, Europa-Universität Flensburg, University of Coimbra, University of Bucharest), με σκοπό την άμεση σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την κοινωνία και τον καθορισμό του ρόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Έχοντας αποφοιτήσει, αρχικά, από τη Νομική Σχολή Αθηνών & στη συνέχεια, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νέα Μέσα και Επικοινωνία» του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, εντόπισα στα 25 μου τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό μου στόχο στην επιθυμία να ‘παντρέψω’ τους δύο επιστημονικούς χώρους από τους οποίους προέρχομαι. Ειδικότερα, η φοίτησή μου στη νομική σχολή και η παράλληλη ενασχόλησή μου με οργανισμούς και δράσεις, που είχαν ως αντικείμενο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πυροδότησαν μέσα μου ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον μου αυτό σε συνδυασμό με την αγάπη μου για το χώρο της δημοσιογραφίας και για το ρόλο της σε κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα ήταν τα στοιχεία εκείνα, που με ώθησαν στη διαμόρφωση και πρόταση του συγκεκριμένου θέματος διατριβής.

Έτσι, το Μάρτιο του 2018 ξεκίνησε το ταξίδι μου ως υποψήφια διδακτόρισσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ερευνητικό αντικείμενο τις «δημοσιογραφικές αφηγήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πόλεμο». Μέσα από το θέμα αυτό, η έρευνα μου καλείται να διερευνήσει τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο επιστημονικών χώρων που προαναφέρθηκαν, ήτοι της δημοσιογραφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και να απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο οι δημοσιογράφοι εντάσσουν στις αφηγήσεις τους έννοιες και ζητήματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας ένοπλης σύρραξης. Με αυτόν τον τρόπο και εστιάζοντας στη δημοσιογραφική προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διατριβή μου επιδιώκει να αναδείξει ένα ακαδημαϊκό, αλλά και επαγγελματικό αντικείμενο, τη λεγόμενη «δημοσιογραφία για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Πλήρες βιογραφικό στο ακόλουθο link: https://www.linkedin.com/in/athinasimatou

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος