Πρόγραμμα Διδιασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου

Κατεύθυνση: Πολιτιστική Διαχείριση

 

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19/10/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα βρείτε εδώ
 
Υποδοχή φοιτητών/τριών: Δευτέρα 19/10/2020 16:00, διαδικτυακά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Διεξαγωγή μαθημάτων: διαδικτυακά, ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα αποσταλούν στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Οδηγίες για τη σύνδεση με τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςhttps://noc.panteion.gr/s/143-2020-09-29-13-55-46
 

Κατεύθυνση: Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19/10/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα βρείτε εδώ
 
Υποδοχή φοιτητών/τριών: Τρίτη 20/10/2020 17:15, διαδικτυακά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Διεξαγωγή μαθημάτων: διαδικτυακά, ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα αποσταλούν στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Οδηγίες για τη σύνδεση με τις πλατφόρμες εξ απο-στάσεως εκπαίδευσηςhttps://noc.panteion.gr/s/143-2020-09-29-13-55-46

 

 

Κατεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

 

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 19/10/2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας που θα βρείτε εδώ
 
Υποδοχή φοιτητών/τριών: Δευτέρα 19/10/2020 18:00, διαδικτυακά, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Διεξαγωγή μαθημάτων: διαδικτυακά, ακολουθώντας τους συνδέσμους που θα αποσταλούν στα email των φοιτητών/τριών. 
 
Οδηγίες για τη σύνδεση με τις πλατφόρμες εξ απο-στάσεως εκπαίδευσηςhttps://noc.panteion.gr/s/143-2020-09-29-13-55-46

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας