ΠΜΣ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023, θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από 05-05-2023 έως και 30-05- 2023 μέσω του υπερσυνδέσμου  https://sis.panteion.gr/unistudent με τους κωδικούς uregister.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, στην ενότητα Δηλώσεις:

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html

  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (απαραίτητη)
  • ΕΚΤΥΠΩΣΗ (απαραίτητη)

Για την δήλωση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Σπουδών 2022-23.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη. Διορθώσεις ή συμπληρώσεις της δήλωσης έχει το δικαίωμα να κάνει ο φοιτητής/τρια μόνο κατά τη χρονική διάρκεια που διαρκούν οι δηλώσεις. 

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν επιλέξει ΜΕΤ από άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να το συμπεριλάβουν και στην Ηλεκτρονική τους δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως ορίζεται στο άρ. 6.5 του Κανονισμού Σπουδών, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια επιλέγει τρία μαθήματα ανά εξάμηνο και έξι μαθήματα συνολικά, όπως θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής, μόνο ένα μάθημα από τα μαθήματα που προσφέρονται στις άλλες κατευθύνσεις (κατηγορία ΥΑ) του ΠΜΣ ή σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς γνωστικού περιεχομένου του Παντείου Πανεπιστημίου. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να είχε γνωστοποιηθεί στη Συντονιστική Επιτροπή εγγράφως με την έναρξη της δεύτερης εβδομάδας μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας