ΠΜΣ: Κατάθεση διπλωματικών εργασιών

Ανακοινώνεται στις/τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τητές του Τμήματος, οι οποίες/οι έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (Α.Μ. 4121Μ.....), ότι ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας τους ορίζεται η 9 Ιουνίου 2023

Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τητές που καταθέτουν την διπλωματική τους εργασία πρέπει να στείλουν:

  1. στη γραμματεία του τμήματος ηλεκτρονικά το συμπληρωμένο Έντυπο Κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας 
  2.  στα μέλη της τριμελούς επιτροπής ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας