ΠΜΣ: Παραλαβή Παπύρων

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού τα δύο τελευταία έτη, ότι μπορούν να προσέρχονται στη θυρίδα της Γραμματείας, κάθε Τρίτη 10:00-13:00, προκειμένου να παραλάβουν τις μεμβράνες τους.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι, πριν την προσέλευση να επικοινωνήσουν μέσω email με τη Γραμματεία για να γίνει η διασταύρωση στοιχείων με το αρχείο μεμβρανών του Τμήματος.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας