ΠΜΣ - Σεμινάριο αναζήτησης πηγών και χρήσης βιβλιογραφίας: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 [έτσι ώστε να επωφεληθούν ταυτόχρονα και οι δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ], η κα. Ευαγγελία Καταβολάδα, βιβλιοθηκονόμος και ΕΔΙΠ στο τμήμα μας, θα διδάξει σεμινάριο σχετικό με αναζήτηση πηγών και χρήση βιβλιογραφίας στις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του μεταπτυχιακού. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής ΙΙΙ, στο υπόγειο του γυάλινου κτιρίου. Φροντίστε να έχετε μαζί σας τους κωδικούς uregister.

To δεύτερο και τελευταίο σεμινάριο με αυτό το αντικείμενο θα πραγματοποιηθεί μετά τις διακοπές, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και ώρα 19:00-21:00

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας