Δράσεις 2021

Απρίλιος 2021

 •  DOCTORAL CMCLUB

  Οι Υποψήφιες/οι διδάκτορες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών παρουσιάζουν την εξέλιξη των διδακτορικών τους διατριβών στα σεμινάρια που διοργανώνει το τμήμα με τον τίτλο "DoctoralCMCLub".

  ​Οι παρουσιάσεις είναι διαδικτυακές και διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του DoctoralCMClub από την ιστοσελίδα του, αλλά και από τους λογαριασμούς που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

  W: https://doctoralcmclub.wixsite.com/website

  Fb: https://www.facebook.com/DoctoralCMClub1

  Tw: https://twitter.com/doctoralcmclub

  Ig: https://www.instagram.com/doctoralcmclub

   

  Ακολουθεί το Πρόγραμμα των εισηγήσεων του Απριλίου:

  Πέμπτη  08 Απριλίου 2021 | 19.00 |

  Παναγιώτης Κάπος, « Η ψηφιακή μετάβαση της εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου στο νέο οικοσύστημα αξίας και δικτύωσης: η ελληνική περίπτωση»

 • Στην παρούσα διατριβή, μέσα από μια ολιστική θεώρηση, διερευνώνται οι ποικίλες διαστάσεις και διαδικασίες της ψηφιακής μετάβασης του εκδοτικού κλάδου, οι οποίες εκτός από τα βιβλιακά μορφότυπα αφορούν κάθε πεδίο της εκδοτικής αλυσίδας. Κατά την ερευνητική διαδικασία, αναπτύσσεται η θεώρηση του νέου υβριδικού, αλληλεπιδραστικού και δικτυωμένου περιβάλλοντος, του νέου οικοσυστήματος αξίας και δικτύωσης, εντός του οποίου καλούνται να ενταχθούν και να δραστηριοποιηθούν οι εκδοτικές επιχειρήσεις και η εκδοτική βιομηχανία βιβλίου εν συνόλω, στο πλαίσιο μιας ολιστικής εφαρμογής των διαδικασιών της ψηφιακής μετάβασης. Με τον τρόπο αυτό οι ρόλοι και οι σχέσεις τους με τους παραδοσιακούς και νεοεισερχόμενους δρώντες του πεδίου αποκτούν νέα υπόσταση. Υπό αυτή τη θεώρηση, στόχος της παρούσας διατριβής είναι η καταγραφή, η ανάλυση και η κατανόηση σε βάθος των διαδικασιών ψηφιακής μετάβασης που εντοπίζονται στην ελληνική εκδοτική βιομηχανία βιβλίου

   

  Πέμπτη  22 Απριλίου 2021 | 19.00 |

 • Αγνή Αποστολίδου, « Η έκθεση και ερμηνεία των λατρευτικών αντικειμένων στα μουσεία

  Η έκθεση και ερμηνεία των λατρευτικών αντικείμενων στο Μουσείο αποτελεί το βασικό θέμα της διατριβής και σκοπός της είναι να αποσαφηνίσει τη σχέση ανάμεσα στα λατρευτικά-θρησκευτικά αντικείμενα και στο τρίπτυχο - μουσείο, επιμελητής, επισκέπτης. Μέσα από μια διεπιστημονική μέθοδο προσέγγισης (η οποία συνυπολογίζει επιστημονικές θεωρίες της αρχαιολογίας, της μουσειολογίας, της κοινωνιολογίας, της θρησκειολογίας κλπ.) εξετάζονται και αξιολογούνται οι ερμηνευτικές και εκθεσιακές προσεγγίσεις των λατρευτικών αντικείμενων σε μουσεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη διατριβή παρουσιάζεται ως μια πρόταση αναστοχασμού και επαναπροσέγγισης των εκθεσιακών και ερμηνευτικών μέσων των λατρευτικών αντικειμένων στο μουσειακό περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα της θρησκείας σε έναν χώρο όπως το μουσείο.

 • Δημήτρης Γκαρτζώνης, «Δημόσιες πολιτικές και τουρισμός - Η περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου »

  Η έρευνα επικεντρώνεται στη διαδικασία χάραξης πολιτικής που εφαρμόζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως αρμόδιος δημόσιος φορέας για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο, σε αυτήν την ελληνική τουριστική περιοχή. Ερευνάται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση και εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής της ΠΝΑΙ και εξετάζονται οι συνθήκες αλληλεπίδρασης και προσβασιμότητας. Παράλληλα, αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ και τα νέα μέσα της τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στις διαδικασίες κατασκευής των δημόσιων πολιτικών για τον Τουρισμό και κατά πόσο βοηθούν (τα νέα μέσα) στην ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων δρώντων.

  Ο σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια, εδώ

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

 • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
 • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας