Δράσεις 2021

Σεπτέμβριος 2021

  • Ο Επίκουρος Καθηγητής Παντελής Βατικιώτης συμμετέχει με παρουσίαση (από κοινού με Πολύκαρπο Θωμά): «Data Journalism in Greece: Limitations and challenges» στο Διεθνές Συνέδριο Future of Journalism 2021, 22-24 Σεπτεμβρίου, Κάρντιφ, Ουαλία [online conference]
  • Ο επίκουρος καθηγητής Κώστας Καρπούζης συμμετείχε, ως μέλος, στην οργανωτική και κριτική επιτροπή του 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)


  • Εισήγηση του επίκουρος καθηγητής Κώστας Καρπούζη με θέμα «Τα παιχνίδια σαν μέσο αποτύπωσης του πολιτισμικού και κοινωνικού δυναμικού» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - EuroMed 2021

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας