Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Ορκωμοσία πτυχιούχων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) - Δευτέρα 7-10-2019

Ανακοίνωση αιτήσεων ορκωμοσίας μεταπτυχιακών - Καλοκαίρι 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ ακ. έτους 2019-20 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ακ. έτους 2019-2020

Π.Μ.Σ.: Κατεύθυνση: «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» - Πρόγραμμα υποστηριξης Διπλωματικών Εργασιών -  Ιούνιος 2019 

ΠΜΣ- Κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση " - Πρόγραμμα υποστήριξης διπλωματικών 2017-18, Ιούνιος 2019

 Προγράμματα Εξεταστικής Μεταπτυχιακού Προγράμματος - ΠΜΣ 2018-19

Προτάσεις διπλωματικών του ΠΜΣ - Προθεσμία 17 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση και Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων ΠΜΣ  Εαρινού Εξαμήνου 2018-19 των Μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΜΣ - Ημερομηνία κατάθεσης διπλωματικών εργασιών στη Γραμματεία μέχρι 31-5-2019

Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ κατεύθυνσης Κοινωνία της Πληροφορίας και πρόγραμμα διδασκαλίας

Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση και πρόγραμμα διδασκαλίας

Τελικά αποτελέσματα των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ (PDF)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2001 (ΦΕΚ 1662/13.12.2001) με τίτλο «Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία» και υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Το πρόγραμμα σπουδών τροποποιήθηκε το 2005 (ΦΕΚ 880/29.6.2005), και ο τίτλος του τροποποιήθηκε σε «Πολιτιστική Διαχείριση» το 2006 (ΦΕΚ 913/14.7.2006).

Το 2014 εγκρίθηκε το αναμορφωμένο

ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

(ΦΕΚ 2319/28.8.2014), με τρεις κατευθύνσεις, ως εξής:

  • Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  • Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  • Πολιτιστική Διαχείριση

Οι δύο νέες κατευθύνσεις υποδέχτηκαν φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.


Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη αναγκαιότητας επανίδρυσης του ΠΜΣ με αναδιατυπωμένο τίτλο καθώς και με αναδιαμορφωμένη τη μία εκ των τριών κατευθύνσεων, ως εξής:

ΠΜΣ «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα»

με κατευθύνσεις:

  • Πολιτιστική Διαχείριση
  • Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  • Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών