Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Ανακοινοποίηση 18-10-2019

Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ - Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση τη Δευτέρα 14-10-2019

Τη Δευτέρα 14/10 στις 14:00 στην αίθουσα Δ1 (4ος όροφος Νέου Κτιρίου) οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Πολιτιστική Διαχείριση, του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα, υποδεχόμαστε τους φετινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης. Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών και η δομή της κατεύθυνσης.

Υποδοχή φοιτητών ΠΜΣ - Κατεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία - Δευτέρα 14-10-2019

Τη Δευτέρα 14/10 στις 18:00 στην αίθουσα Α2 (1ος όροφος Νέου Κτιρίου) οι διδάσκοντες/ουσες της κατεύθυνσης Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία του ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα, υποδεχόμαστε τους φετινούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της Κατεύθυνσης. Θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα σπουδών και η δομή της κατεύθυνσης.

ΠΜΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΠΜΣ - Κατεύθυνση Πολιτιστική Διαχείριση - Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20 - Έναρξη μαθημάτων 14/10/2019  Νέο 8-10-2019

ΠΜΣ - "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20" - Έναρξη μαθημάτων 14-10-2019

ΠΜΣ - Κατεύθυνση 'Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία' - Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Τελικά αποτελέσματα εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2019-20

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2019-20 - Αποτελέσματα εξετάσεων και Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Ορκωμοσία πτυχιούχων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) - Δευτέρα 7-10-2019

Ανακοίνωση αιτήσεων ορκωμοσίας μεταπτυχιακών - Καλοκαίρι 2019

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ ακ. έτους 2019-20 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ακ. έτους 2019-2020

Π.Μ.Σ.: Κατεύθυνση: «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» - Πρόγραμμα υποστηριξης Διπλωματικών Εργασιών -  Ιούνιος 2019 

ΠΜΣ- Κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση " - Πρόγραμμα υποστήριξης διπλωματικών 2017-18, Ιούνιος 2019

 Προγράμματα Εξεταστικής Μεταπτυχιακού Προγράμματος - ΠΜΣ 2018-19

 

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ (PDF)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2001 (ΦΕΚ 1662/13.12.2001) με τίτλο «Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία» και υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Το πρόγραμμα σπουδών τροποποιήθηκε το 2005 (ΦΕΚ 880/29.6.2005), και ο τίτλος του τροποποιήθηκε σε «Πολιτιστική Διαχείριση» το 2006 (ΦΕΚ 913/14.7.2006).

Το 2014 εγκρίθηκε το αναμορφωμένο

ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

(ΦΕΚ 2319/28.8.2014), με τρεις κατευθύνσεις, ως εξής:

  • Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  • Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  • Πολιτιστική Διαχείριση

Οι δύο νέες κατευθύνσεις υποδέχτηκαν φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.


Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη αναγκαιότητας επανίδρυσης του ΠΜΣ με αναδιατυπωμένο τίτλο καθώς και με αναδιαμορφωμένη τη μία εκ των τριών κατευθύνσεων, ως εξής:

ΠΜΣ «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα»

με κατευθύνσεις:

  • Πολιτιστική Διαχείριση
  • Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  • Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών, Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών ή Διδακτορικών Διατριβών