Εργαστηριακό Μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VIII

 410268. Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων VIIΙ: Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη

 

Διδάσκουσα: Δήμητρα Ιορδάνογλου

 

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και υψηλές απαιτήσεις, οι νέοι εργαζόμενοι χρειάζεται να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε, όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά και να γίνουν φορείς θετικής αλλαγής στους χώρους εργασίας. Το εργαστηριακό αυτό μάθημα στοχεύει να γίνει μία κυψέλη δημιουργικότητας και καινοτομίας που θα προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες (στρατηγική σκέψη, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη συνεργατών, ομαδική συνεργασία) και ικανότητεςσυναισθηματικής νοημοσύνης (αυτοπεποίθηση, αυτοδιαχείριση, διαχείριση στρες και χρόνου, ενσυναίσθηση, διεκδικητικότητα,).

Η μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης και περιλαμβάνει ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης και 360ο ανατροφοδότησης,
ατομικές και ομαδικές ασκήσεις για τη συνειδητοποίηση συναισθημάτων, σκέψεων και συμπεριφορών, βιωματικές δραστηριότητες για την εξάσκηση στις επιθυμητές συμπεριφορές, coaching/mentoring και team coaching, μέσα από τα οποία οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν τρόπους να επικοινωνούν ανοιχτά και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.


Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με βάση τα ευρήματα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο και την εφαρμογή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως μελετώνται από το νέο επιστημονικό πεδίο της νευροηγεσίας.


Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει:

  • Κατανοήσει σε βάθος τις διαφορετικές θεωρίες και μοντέλα ηγεσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης.
  • Εξοικειωθεί με την χρήση των εργαλείων αξιoλόγησης 360 feedback.
  • Αναπτύξει δεξιότητες αυτοεπίγνωσης και αυτοδιαχείρισης.
  • Καλλιεργήσει τις ηγετικές και κοινωνικές του δεξιότητες.
  • Εφαρμόσει τις νεοαποκτηθείσες ηγετικές δεξιότητες για την επίλυση κοινωνικώνπροβλημάτων.

Συνεργάτιδες: Βάλια Καρατοσίδη, M.Sc., Νευροψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος ▪ Ζωή Λιόλιου, M.Sc., Coach, Σύμβουλος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, Συγγραφέας

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος