Συμφωνία Συνεργασίας του Τμήματος με πανεπιστήμια του εξωτερικού σχετικά την υλοποίηση Διπλού Διπλώματος σε Μεταπτυχιακό επίπεδο από την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα" (Master “Cultural Management, Communication and Media”) του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού συμπράττει με τα Πανεπιστήμια: Université Lumière Lyon 2 – Institute of Communication (Master “Communication of Organisations») και Universitea Din Bucuresti- Faculty of Journalism and Communication Sciences (Master “Media, Development and Society”).

Η Συμφωνία Συνεργασίας, την οποία ενέκρινε η Σύγκλητος στις 14/02/2023, αφορά την υλοποίηση Διπλού Διπλώματος σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και ξεκινά από τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. Πρόκειται για μια σύμπραξη (consortium) ανάμεσα σε τρία Δημόσια Πανεπιστήμια που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν παράλληλα δύο διπλώματα από δύο από τα τρία Πανεπιστήμια της σύμπραξης κατ’ επιλογή τους, χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Η Συμφωνία στοχεύει στην προώθηση της Διεπιστημονικότητας και της Συμπληρωματικότητας.

Η σύμπραξη ανοίγει νέες δυνατότητες ανταλλαγών ανάμεσα στα τρία Πανεπιστήμια, τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας, επιμόρφωσης και κατάρτισης όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών μέσω της υλοποίησης πρακτικής άσκησης και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων ανάμεσα σε ποικίλους θεσμικούς δρώντες. Είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης συνεργασίας των τριών Πανεπιστημίων, με κοινά ερευνητικά προγράμματα, κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών Erasmus+ καθώς και άλλες ακαδημαϊκές ανταλλαγές και συνδιοργανώσεις.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας