Οδηγίες για την κατάθεση διπλωματικών εργασιών

Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τητές που καταθέτουν την διπλωματική τους εργασία (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 10/6/22) πρέπει να:
1. στείλουν στη γραμματεία του τμήματος ηλεκτρονικά το συμπληρωμένο Έντυπο Κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας 
2. στείλουν ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της εργασίας τους 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας