Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ή αποφοίτων του ΠΜΣ, 8μηνης διάρκειας στο Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας του ΤΑΙΠΕΔ

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προσφέρει την ευκαιρία σε έναν/μία μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ή απόφοιτο/η του Πρoγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού να απασχοληθεί στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων για πρακτική άσκηση αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο των σπουδών του, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας.

  • Περισσότερες πληροφορίες εδώ

taiped logo

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας