ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Ομάδες παρακολούθησης από 13 Δεκεμβρίου έως το τέλος του εξαμήνου

Υπενθυμίζεται ότι:

  • από τις 13 Δεκεμβρίου 2022 και ως το τέλος το εξαμήνου το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" θα διδάσκεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής 3 [στο υπόγειο του γυάλινου κτηρίου] σύμφωνα με  πρόγραμμα/ομάδες παρακολούθησης που θα βρείτε στο open eClass. 
    (Διαμορφώθηκε με βάση την επιλογή ημέρας και ώρας που κάνατε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα) 
  • απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση (40% του τελικού βαθμού) και την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον πέντε (5) συνολικά εβδομαδιαίων μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας