ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες να αποστείλουν ταχυδρομικά στις Γραμματείες των Τμημάτων επιτυχίας τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται εδώ, ανά κατηγορία), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 8/1/2021)

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136
Τ.Κ. 176 71
ΤΜΗΜΑ ……………………………………

 

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος