Τελετές αποφοίτησης πτυχιούχων Φεβρουαρίου 2020-Ιουνίου 2021

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια χωρίς τελετές αποφοίτησης το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε να οργανώνει Τελετές Αποφοίτησης για όσους έλαβαν πτυχίο τον Σεπτέμβριο 2021.  

Για τους αποφοίτους των πέντε προηγούμενων περιόδων, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 2.500, χρειάζεται άλλη ρύθμιση διότι δεν επαρκούν οι υποδομές του Παντείου. Οι πανεπιστημιακές αρχές σχεδιάζουν την οργάνωση τελετών αποφοίτησης  εντός του Μαΐου, για όλα τα Τμήματα σε κατάλληλο χώρο. 

Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας