Η/Υ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ: Αναλυτική Βαθμολογία

Εδώ μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το αρχείο EXCEL με την τελική-αναλυτική βαθμολογία σύμφωνα με τα επεξηγηματικά σχόλια που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πίνακα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου έχουν μόνο οι φοιτητές/ες με τους παρακάτω αναγραφόμενους αριθμούς μητρώου που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου, έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 20% από παρουσίες-συμμετοχή-κουίζ-εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και είτε δεν προσήλθαν στην τελική εξέταση (που αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού) είτε δεν εξασφάλισαν προβιβάσιμο βαθμό:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 • 41200143
 • 41200077
 • 41190068
 • 41200083
 • 41200097
 • 41200033
 • 41200058
 • 41200071
 • 41170182
 • 41190160
 • 41200025
 • 41190039
 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

 • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
 • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας