Επείγουσα Ανακοίνωση: "Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας" [Ε' Εξάμηνο] και "Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου" [Ζ' Εξάμηνο]

Η διδασκαλία των μαθημάτων "Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας" [Ε' Εξάμηνο] και "Δίκαιο των Μέσων Ι: Δίκαιο του Τύπου" [Ζ' Εξάμηνο] θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και Τετάρτη 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας