"Εικόνα και Πολιτισμός: Υπολογιστική Ανάλυση Οπτικού Πολιτισμού"

Το μάθημα "Εικόνα και Πολιτισμός: Υπολογιστική Ανάλυση Οπτικού Πολιτισμού" [H' Eξάμηνο] της Δευτέρας 16 Μαΐου 2022 αναβάλλεται.

Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις του διδάσκοντα την Πέμπτη 19 Μαΐου στο σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος με θέμα τα κοινωνικά δίκτυα, ή το Σάββατο 21 Μαΐου στον κύκλο διαλέξεων του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ με θέμα την ανάλυση του χρώματος. Θα ανακοινωθούν οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των δύο διαλέξεων.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος