ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, που βρίσκονται στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές, και αδυνατούν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μπορούν να εξετάζονται online, ή σε περίπτωση που δεν διαθέτουν internet, καλούνται να εξετασθούν με άλλο τρόπο, σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.9.2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αποστέλλουν στη Γραμματεία τους μέσω e-mail υπεύθυνη δήλωση (gov.gr ή σκαναρισμένη με υπογραφή) ότι πράγματι κατοικούν στις ανωτέρω περιοχές. Η υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται να φέρει επικύρωση από δημόσια αρχή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό. 

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας