Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής (Σεπτεμβρίου) 2022

  • Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022


ΠΡΟΣΟΧΗ! Δυνατότητα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου έχουν φοιτητές/ες που έχουν δηλώσει τα μαθήματα  κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων χειμερινών και εαρινών εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καί είτε δεν προσήλθαν στις εξετάσεις Φεβρουαρίου ή/και Ιουνίου είτε απέτυχαν.

Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων χειμερινών ή/και εαρινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2021-2022, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονταν στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη. 

  • Στα μαθήματα που οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά θα τηρηθεί απόλυτη αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στο open eClass

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Σουσσάνα Κλάψη,  Αναπληρώτρια Προϊστάμενη