Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτήτριες/ές που επιθυμούν να συμπεριλάβουν την Πρακτική Άσκηση στις Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ανακοινώνεται στις/στους φοιτήτριες/τές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν την Πρακτική Άσκηση (κωδ. 410163) στις Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου, ότι λόγω της αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών θα πρέπει να τη δηλώσουν ως μάθημα του 6ου εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις για το 6ο και το 8ο εξάμηνο θε πρέπει να γίνουν ως εξής:

  • 6ο εξάμηνο: 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ ή 2ΥΠ, 2ΥΕ και την Πρακτική Άσκηση τρέχοντος εξαμήνου ή έως 15 πρωτοδήλωτα μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Β΄ και Δ΄ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν ή έως 10 οφειλόμενα μαθήματα των Β΄ και Δ΄ εξαμήνων.

  • 8ο εξάμηνο: 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 2 ΥΕ με Πτυχιακή εργασία ή 2 ΥΠ και 3 ΥΕ χωρίς Πτυχιακή εργασία, 2 ΥΠ και 2 ΥΕ και 1 ΜΕΤ, 2ΥΠ ΚΑΙ 1ΥΕ και Πτυχιακή Εργασία) τρέχοντος εξαμήνου) ή έως 20 πρωτοδήλωτα μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν ή έως 15 οφειλόμενα μαθήματα των Β΄, Δ΄, ΣΤ΄ εξαμήνων.
    * Για τις/τους φοιτήτριες/τες που υπολόγιζαν να συμπεριλάβουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης για να καλύψουν τις παραμέτρους λήψης πτυχίου του 8ου εξαμήνου θα πρέπει να το δηλώσουν ως επιπλέον μάθημα του 6ου εξαμήνου, καθώς θα υπάρξει απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος που θα τους το αναγνωρίζει ως μάθημα του 8ου εξαμήνου
    ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα, λόγω του ότι δεν έχει γίνει ακόμη η επιλογή φοιτητών/τριών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να δηλώσουν ένα (1) επιπλέον μάθημα του 8ου εξαμήνου: Συνολικά πέντε (5) μαθήματα από το Πρόγραμμα Σπουδών/Διδασκαλίας του 8ου εξαμήνου και αν γίνουν δεκτοί/ές στο Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης δε θα χρειαστεί να εξεταστούν σε αυτό με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει την Πρακτική Άσκηση από το 6ο εξάμηνο.

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας