Εργαστηριακό Μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ - Ε' Εξάμηνο: Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για όλο το εξάμηνο

Το Εργαστηριακό μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ: Έρευνα Αγοράς, Ψηφιακά Μέσα και Εφαρμογές: Web, UX, Apps,Mobile, Video, Podcasting (410262) του Εξαμήνου θα πραγματοιείται εφεξής και για όλο το χειμερινό εξάμηνο ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00- 21:00 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3

Μπέττυ Τσακαρέστου, Σταύρος Καπερώνης

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας