Ηλεκτρονική Έκδοση Πιστοποιητικών

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του Παντείου Πανεπιστημίου ότι το νέο Φοιτητολόγιο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του συνόλου των πιστοποιητικών, με ψηφιακή υπογραφή και παραλαβή από τους ίδιους τους/τις φοιτητές/τριες, σε μορφή αρχείου PDF.

Η έκδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται κατόπιν αιτήματος του φοιτητή/φοιτήτριας στο https://sis.panteion.gr/unistudent


Για την πρόσβασή σας απαιτούνται οι κωδικοί URegister.

Επισκόπηση Λειτουργιών Ιστοσελίδας Φοιτητών στον σύνδεσμο 
https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας