ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σπουδών τους με επιτυχία στην εξεταστική του Ιουνίου 2021, θα μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, κάθε Τρίτη και από ώρες 10,00-13,00, να υπογράψουν και να παραλάβουν τα αντίγραφα του πτυχίου τους, λαμβάνοντας έτσι μέρος στην «εικονική» ορκωμοσία του Τμήματος, χωρίς την καθιερωμένη τελετή λόγω συνθηκών.

Όσοι εκ των φοιτητών δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν και να προσέλθουν αυτοπροσώπως, θα μπορούν με δική τους χρέωση να αποστείλουν εταιρεία ταχυμεταφοράς να τα παραλάβει για λογαριασμό τους. Τα πτυχία δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά από το πανεπιστήμιο.


Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο τρόπος πραγματοποίησης Τελετής Αποφοίτησης, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΚΥΑ.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας