Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα μετάσχουν στις δια ζώσης εξετάσεις οφείλουν να ακολουθήσουν σχολαστικά τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες ώστε να προστατευτεί η υγεία της ακαδημαϊκής κοινότητας και να ολοκληρωθεί ομαλά η εξεταστική διαδικασία. 

Συνοπτικά:  

1) Είναι υποχρεωτική η χρήση της πλατφόρμας Edupass για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αλλά και σε περίπτωση νόσησης ώστε να έχει ο φοιτητής το δικαίωμα να εξεταστεί σε άλλη ημερομηνία.  

2) Φοιτητές/φοιτήτριες που νοσούν δεν μετέχουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία και διατηρούν το δικαίωμα να εξεταστούν σε ημερομηνία που θα ορίσει ο διδάσκων/η διδάσκουσα, εφόσον η νόσηση αποδεικνύεται από το edupass.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η συμμετοχή στις γραπτές και προφορικές (δια ζώσης) εξετάσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατόπιν επίδειξης ενός εκ των κάτωθι:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • Πιστοποιητικό νόσησης
 • Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου
 • Εξέτασης PCR έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εξέτασης rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη δια ζώσης ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος
 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95 ή FFP2) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 • Φοιτητές/τριες που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορούν να εξεταστούν σε αυτό το μάθημα και αν τυχόν εξεταστούν ο βαθμός τους δεν θα ληφθεί υπόψη.
 • Η εξεταστέα ύλη κάθε εξεταζόμενου μαθήματος έχει αναρτηθεί στον Ιστότοπο του Τμήματος
 • Ο υπερσύνδεσμος  για συμμετοχή στις προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις θα ανακοινωθεί στο open eClass του κάθε μαθήματος.
 • Στα μαθήματα που οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά θα τηρηθεί απόλυτη αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στο openeClas

Πρόσβαση στην πλατφόρμα Open eClass

Για την είσοδο στην πλατφόρμα OpeneClass, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

 1. στο URL: https://openeclass.panteion.gr
 2. ΕΙΣΟΔΟΣ
 3. Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς Uregister  (https://noc.panteion.gr/images/a/uregister.pdf)

 Εδώ θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Open eClass 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος