Πρόβλημα εισόδου στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής βαθμολογίας και δηλώσεων

Διδάσκοντες/ουσες & φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου στις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής βαθμολογίας και των Δηλώσεων παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν τα βήματα που βρίσκονται στις οδηγίες του παρακάτω συνδέσμου:

https://noc.panteion.gr/s/211-set-tls


Διαφορετικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Μηχ/σης για σχετική βοήθεια.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας