Εργαστηριακό Μάθημα Πολιτισμού Ι & ΙΙ

410233. Εργαστηριακό Μάθημα Πολιτισμού Ι : Πολιτισμική Κληρονομιά

 

Διδάσκουσα: Ανδρομάχη Γκαζή

Στο εργαστήριο αυτό επιχειρείται μια πολύπλευρη εξέταση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς με έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής βιωσιμότητας. Στη θεματολογία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • η έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς (υλική/άυλη, αρχαία/νεότερη, «δύσκολη» κ.ά.),
 •  η ιστορική εξέλιξη της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς,
 • το διεθνές και εγχώριο θεσμικό και νομικό πλαίσιο προστασίας,
 • η έννοια της μνήμης (ατομική, συλλογική, πολιτισμική, αντι-μνήμη, ψηφιακή κ.ά.),
 • η διαχείριση και η χρήση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και η σύνδεσή τους με τη σύγχρονη ζωή,
 • τα μουσεία ως φορείς προστασίας και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς,
 • η συμμετοχή των πολιτών

Παράλληλα, εξετάζονται επίκαιρα ζητήματα δημόσιας πολιτικής στο πεδίο της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς με ενδιαφέρουσες ιδεολογικο-πολιτικές διαστάσεις. Οι θεωρητικές και εμπειρικές αναλύσεις συνδυάζονται με επισκέψεις σε μνημεία και χώρους, μουσεία και συναφείς οργανισμούς, συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου, καθώς και με παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητριών και των φοιτητών, στην ενεργό συμμετοχή των οποίων στηρίζεται το εργαστήριο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τι σημαίνει «πολιτισμική κληρονομιά» και ποια πεδία περιλαμβάνει.
 • Γνωρίζει το νομικό πλαίσιο προστασίας διεθνώς.
 • Γνωρίζει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο προστασίας στην Ελλάδα.
 • Κατανοεί τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην εικόνα, σε όλες τις εκδοχές της
 • Συζητά με κριτικό τρόπο ζητήματα που θέτει η διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς στον σύγχρονο κόσμο (π.χ. η χρήση των μνημείων στη σύγχρονη ζωή, η πραγμάτευση της «δύσκολης» κληρονομιά στα μουσεία, ο επαναπατρισμός πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης κ.ά.)
 • Αναγνωρίζει τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που θέτει η διαχείριση της μνήμης.

digital

410234.  Εργαστηριακό Μάθημα Πολιτισμού ΙI: Σύγχρονες Ψηφιακές Εφαρμογές στον Πολιτισμό

 

Διδάσκων: Κώστας Καρπούζης

Οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα Κοινωνικά Δίκτυα και η Εικονική Πραγματικότητα, έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και αλληλεπιδρούμε με το πολιτιστικό περιεχόμενο - παράλληλα, τα σχετικά τεχνολογικά εργαλεία μάς έχουν δώσει τη δυνατότητα να αναλύουμε τα δεδομένα και τις επιλογές των χρηστών με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία τους και να κάνουμε πιο ουσιαστική και χρηστική την παρουσίαση του περιεχομένου. Σε αυτό το εργαστηριακό μάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον ψηφιακό υλικό για να δημιουργήσουμε νέες εμπειρίες χρήστη, πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε την Πολιτισμική πληροφορία ώστε να μπορούν οι χρήστες να εντοπίσουν ακριβώς αυτό που τους ενδιαφέρει και πώς μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τους χρήστες μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με το περιεχόμενο και τα κοινωνικά δίκτυα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα μπορεί να:

 • σχεδιάζει και να υλοποιεί απλές διαδραστικές σκηνές εικονικής πραγματικότητας με πολιτισμικό υλικό
 • σχεδιάζει και να αξιολογεί σχήματα παιχνιδοποίησης (gamification) για εφαρμογές και υπηρεσίες
 • αξιολογεί τις αντιδράσεις των χρηστών μιας εφαρμογής αναλύοντας τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα
 • υλοποιεί διεπαφές για εφαρμογές φορητών συσκευών
 • αξιολογεί τη σχεδίαση δικτυακών τόπων και υπηρεσιών, με έμφαση στη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος