Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας Ι

410235. Εργαστηριακό Μάθημα Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στο Ρεπορτάζ και στην Αφήγηση: η Μικρή Φόρμα

 

Διδάσκων: Νίκος Μπακουνάκης


Τα θέματα που εξετάζονται είναι:

  • Τα ουσιώδη του ρεπορτάζ.
  • Η συγκέντρωση, η ιεράρχηση και η επαλήθευση της πληροφορίας.
  • Σε τι πρέπει να απαντάει ένα ρεπορτάζ.
  • Η ψηφιακή δημοσιογραφία.
  • Τα εργαλεία: οι λέξεις, το ηχητικό υλικό, η φωτογραφία, το βίντεο, τα γραφήματα.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς μέσα από εργασίες και είδη ρεπορτάζ.


Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου αναμένεται ότι οι φοιτήτριες/ές:

  • θα είναι ικανές/οί να συντάξουν/παραγάγουν μια δημοσιογραφική ιστορία μικρής φόρμας (μέχρι 800 λέξεις/μέχρι 2 λεπτά σε πολυμεσικό περιβάλλον), βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα (facts), ακολουθώντας όλους τους κανόνες του ρεπορτάζ και της δεοντολογίας,
  • θα έχουν μάθει να αναγνωρίζουν αμέσως το θέμα για το οποίο θα μιλήσουν, να το κατατάξουν ανάλογα με το πληροφοριακό βάρος του, να διαλέξουν το ύφος πραγμάτευσης, ανάλογα με το αν πρόκειται για σκληρή (hard news) ή μαλακή (soft news) είδηση και να επιλέξουν το μέσο ή τα μέσα της αφήγησης (λέξεις, ηχητικά μέσα, οπτικά μέσα, animation, graphs, πολυμεσικό).

 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος