Εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Δεδομένων & Ψηφιακών Πολιτισμικών Σπουδών

Διευθυντής: Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος

 

Το Εργαστήριο Πολιτισμικής Πληροφορικής, Δεδομένων & Ψηφιακών Πολιτισμικών Σπουδών [CID-CCS Lab] αποτελεί μετεξέλιξη του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών (ΕΝΤ) που άρχισε να λειτουργεί το 1999 και θεσμοθετήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, το Εργαστήριο δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στα αντικείμενα της Πολιτιστικής Πληροφορικής, των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Ψηφιακών Κοινωνικών Επιστημών και των Υπολογιστικών Πολιτισμικών και Οπτικών Σπουδών, και γενικότερα σε αντικείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Κατά το παρελθόν, ως ΕΝΤ, το Εργαστήριο προσέφερε ένα πρόγραμμα μαθημάτων που αφορούσαν στα πολυμέσα, στις διαδικτυακές και πολιτιστικές εφαρμογές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 συνεργάστηκε με τα εργαστήρια των κατευθύνσεων προκειμένου να ενισχύσει τα καινοτομικά και δημιουργικά στοιχεία της εκπαίδευσης που προσφέρουν στις φοιτήτριες και στους φοιτητές στο χώρο των ΜΜΕ, της πολιτιστικής διαχείρισης, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων. Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εισήχθη στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού το μάθημα «Παιχνίδι και Επικοινωνία».

Από το 2010 η ενασχόληση με τα παιχνίδια είναι συστηματική, με τη δημιουργία της ερευνητικής ομάδας Gamelab. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί το Alternate Reality Game «The Trail», και το υβριδικού serious game «Πλανήτης Dewey» (σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, και του Studio Gameness Monster). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η alpha version του παιχνιδιού  «(Dis)order» με θέμα τις αγχώδεις διαταραχές, με τη συνεργασία των πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος. Τα παιχνίδια του Εργαστηρίου έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια, ενώ η ανάλυση του «The Trail» έχει περιληφθεί στον πρώτο συλλογικό τόμο για Alternate Reality Games. Ακόμη, σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» έχουν εκπονηθεί διπλωματικές εργασίες και μία διδακτορική διατριβή, ενώ άλλες δύο βρίσκονται στη διαδικασία εκπόνησης.

Το εργαστήριο είναι μέλος του συνεργατικού σχηματισμού gi-cluster του Coralia, που συγκεντρώνει επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται με τα ψηφιακά παιχνίδια. Επίσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα Καινοτομώ για την έρευνα στο πεδίο του τουρισμού, δημιουργία του storytelling και ενός σεναρίου παιγνιοποίησης για τη δημιουργία βιωματικών εμπειριών στον πολιτιστικό τουρισμό μέσων εφαρμογής κινητών συσκευών. Τέλος, από το φθινόπωρο του 2021 ξεκινά το ερευνητικό «Κοινωνικές και Συναισθηματικές Αντιδράσεις στην Πανδημία Covid-19» με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Σκαρπέλος, και συνεργάτες ο Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Καρπούζης, και τα μέλη ΕΔΙΠ Δημήτρης Ντούνας και Σταύρος Καπερώνης, καθώς και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες του Τμήματος.

logo     pistopoiisi 2circles

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας