Σχετικά με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο του Τμήματος τη Δευτέρα το βράδυ, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Οι προφορικές συνεντεύξεις των επιτυχόντων θα γίνουν για την κατεύθυνση «Κοινωνία της πληροφορίας, μέσα και τεχνολογία» την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου

και για την κατεύθυνση «Πολιτιστική διαχείριση» την Τετάρτη 28 ή/και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας