Εργαστηριακό Μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι

410261. Εργαστηριακό Μάθημα Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι: Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ – Ψηφιακό/Μobile Μάρκετινγκ


Υπεύθυνη: Μπέττυ Τσακαρέστου

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μια ολόπλευρη εισαγωγή στην επιστήμη του Marketing, με τη βοήθεια δημιουργικών εργαλείων και ασκήσεων, ατομικών και ομαδικών projects, καθώς και μέσω real life case studies στα οποία ακολουθείται εξομοίωση πραγματικών συνθηκών συνεργασίας πελάτη-εταιρίας επικοινωνίας. Στην εποχή των ψηφιακών μέσων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Digital Marketing, τις νέες τεχνολογίες και τα digital & social media ως εργαλεία επικοινωνίας.

Θεματικές:

 • Ορισμός marketing & marketing strategy process, σύμφωνα με την αρχή δημιουργίας υπεραξίας για τον πελάτη, την επιχείρηση, την αγορά, την κοινότητα.
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά και την αγοραστική διαδικασία με ταυτόχρονη ανάλυση της μεθόδου τμηματοποίησης της αγοράς,
  στόχευσης και τοποθέτησης.
 • Ο ρόλος του μάρκετινγκ στη δημιουργία, ενδυνάμωση και διαχείριση μαρκών (brands)
 • Ιστορία της διαφήμισης και βασικές αρχές της σύγχρονης εμπορικής επικοινωνίας
 • Στρατηγική επικοινωνίας media/ web/ social media/ mobile

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τη σημασία του marketing mix ως βάσης της επικοινωνίας.
 • Αναπτύσσσουν μια σαφή στρατηγική μάρκετινγκ μέσω της δημιουργίας ενός brand από το μηδέν.
 • Γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές διαφήμισης.
 • Ανοίγονται σε όλες τις νέες τάσεις της ψηφιακής επικοινωνίας πουν έχουν τα Social Media στον πυρήνα τους.
 • Κατανοούν τις διαφορετικές λειτουργίες μέσα σε μια εταιρεία.
 • Δρουν σαν πραγματικοί επαγγελματίες της διαφήμισης.

 

Συνεργάτες/ιδες: Ντιάνα Μπίρμπα, Marketing Manager Greece, Cyprus & Malta, The Coca Cola Company ▪ Mαρκ Aris, Owner & Founder, 4 Wise Monkeys ▪ Λίνα Μπακαλέξη, Founder at Linear

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση φοιτητών 

210-920 1064 Καραλής Δημήτρης,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος